Сандански

Сандански

Град Сандански се намира в югозападна България, разположен върху югозападните склонове на Пирин планина. Средната му надморска височина е от 240 до 300 метра. Според данни на НСИ, населението на града е 25 279 души. Сандански е най-топлият град в България през всички годишни сезони, със средна