Сандански

Сандански

Град Сандански се намира в югозападна България, разположен върху югозападните склонове на Пирин планина. Средната му надморска височина е от 240 до 300 метра. Според данни на НСИ, населението на града е 25 279 души.

Сандански е най-топлият град в България през всички годишни сезони, със средна годишна температура 14,7°C, а средната годишна продължителност на слънчевото греене е 2450 часа.

Уникалният климат и лековитите минерални извори на Сандански са му донесли славата на най-добрата лечебница на бронхиална астма в Европа, както и на белодробни заболявани, хронични ринити, синузити, неврологични заболявания, кожни алергии, бъбречни и урологични заболявания.

Град Сандански е административен център на община Сандански, с население 41 606 души, населяващи едноименния град, град Мелник и 52 села.