Общи условия и анулации

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между Семеен хотел Прим и гостите на хотела, по повод предоставяните услуги.

Резервации и записване: Заявките за резервации се извършват по един от изброените начини:
– Чрез попълнена и изпратена Заявка за Резервация от сайта hotel-prim.com

– По e-mail: reception@hotel-prim.com
– По телефон :089 989 5655

Всички резервации за 10 или повече гости се приемат за групови и за тях се прилага политика, различна от посочената за индивидуални гости. В случай, че желаете да направите резервация за по-голям брой хора се свържете с нас, за да получите конкретно предложение.

След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще Ви потвърдим, ако е възможно Вашата резервацията да бъде направена. При потвърждение на резервацията от страна на Хотела, потребителят трябва да заплати в рамките на пет работни дни депозит, който се определя в зависимост от избраната оферта и начина на плащане. След изтичане на посочения срок и непостъпило плащане резервацията се анулира автоматично. В този случай хотелът не носи морална, материална или друга отговорност за анулацията на направената резервация. Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно потвърдена/направена след извършване на авансовото плащане от сумата по конкретната заявка и получаване на потвърждение за настаняване. Същото ще получите по електронен път в случай на успешно плащане и правилно въведени контактни данни. Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли са верни. Остатъкът се заплаща съгласно сроковете, посочени в потвърждението на резервацията, което Хотелът изпраща на потребителя, ако не е упоменато друго. При дата на настаняване след по-малко от 24 часа, резервации се приемат само на телефон: 089 989 5655 и при 100% авансово плащане в брой при настаняване в хотела.

  1. Начини за плащане на резервациите – по банкова сметка в лева:

Банка: Уникредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG95UNCR70001524243944

Титуляр: АП Мениджмънт Груп ООД

  1. Документи, които Хотелът издава на клиента при потвърдена и платена резервация:

– официално потвърждение за резервация, гарантиращо правото за настаняване
– фактура за платената сума по направената резервация

4.Условия за промяна и анулация: Всяка промяна и анулация на резервация, за която сме Ви изпратили потвърждение за настаняване, трябва да бъде изпратена писмено до Хотела на посочените mail: reception@hotel-prim.com или тел: 089 989 5655
– В случай, че клиентът се откаже от туристическа услуга, анулации на вече заплатени услуги без неустойка се извършват до 7 дни преди датата на настаняване. Клиентът ще бъде таксуван за стойността на първата нощувка, в случай на анулиране в рамките на 7 дни преди пристигането. В случай на непристигане, клиентът ще бъде таксуван за цялата сума по резервацията. Хотела си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, по независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
– Възстановява платените от клиента суми в 30 – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

При по-късно освобождаване на стаята първият просрочен час подлежи на заплащане в размер на 10 (десет)% от стойноста на нощувката, вторият просрочен час на 50(петдесет)% и третият и повече часове на 100 (сто)%. Гостите, останали във вашата стая след 23:00, са длъжни предварително да се регистрират на рецепция и да заплатят нощувката си съгласно тарифата на хотела.

Хотелът предоставя на клиента хотелска услуга, съгласно заявката за резервация от уеб сайта, e-mail-a или от подадена такава по телефон и условията, описани подробно в Общите условия за резервация.

  1. Права и задължения на страните:

2.1. ХОТЕЛЪТ поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.

2.2. ХОТЕЛЪТ се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

2.3. В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън програмата или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви писмено при подаване на заявката за резервация. Служителите в хотела ще направят всичко възможно, за да ги удовлетворят, но не гарантираме безусловно изпълнението им.

2.4. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за услуги извън хотела, които клиентът е закупил индивидуално на място.

2.5. При заявка по телефона, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена от клиента в писмен вид в офиса на ХОТЕЛА , посредством електронна поща или посредством Резервационната Форма в интернет сайта на ХОТЕЛА – hotel-prim.com

 

2.6. При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат неустойки съгласно УСЛОВИЯТА ЗА АНУЛАЦИЯ

2.7. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства.

2.8. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно в хотела.

2.8. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

2.9. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за липсващи: ценности, вещи и предмети които не са оставени за съхранение в сейф на рецепция

2.10. Скоростта на интернета зависи от WiFi сигнала

2.11. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ УСЛУГИ

Всички услуги на територията на хотела могат да бъдат използвани срещу посочване на номера на помещението, в което е настанен госта. При консумация в ресторант бар гостът разписва касовата бележка, която съдържа информация за консумацията и номера на стаята. Услугите, използвани в хотела могат да бъдат заплатени или в брой, или с кредитна карта на Рецепция при напускане като всеки гост получава детайлна разпечатка за всички използвани услуги. Ако гостът желае да удължи своя престой и след вече посочена дата за напускане, следва да се свърже с Рецепция относно възможностите за това.

ДОСТЪП ДО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

При настаняване всеки гост получава ключ за достъп  Гостите следва да предават картите при напускане на хотела, като хотелът има право да начисли глоба за изгубен, непредаден или повреден ключ в размер на 10 лв.

НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

Настаняване след 14.00 часа
Освобождаване до 12.00 часа
Резервациите се пазят до 24:00 ч. за деня.
Домашни любимци не се приемат.
Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение за настаняване.

ХРАНИ И НАПИТКИ

Не се разрешава внасянето и консумирането на храна и напитки в стаите, ресторант и снек-бар закупени извън територията на хотела.

ПОЛИТИКА ЗА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

Съгласно българското законодателство, не се предлага и сервира алкохол на гости под 18-годишна възраст.

ПОЛИТИКА ЗА ПУШЕНЕТО

В съответствие с българското законодателство, Семеен хотел Прим спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на хотела, в това число: стаи, ресторант, общи вътрешни площи и коридори. Всеки гост, който наруши тези правила ще му бъде начислена такса в размер на 50,00лв.
Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на хотела.

ДРЕСКОД

Дрескодът на всички обществени места на територията на хотела е спортно-елегантен. Гостите се допускат по халати и / или бански костюми само в Спа центъра на хотела и територията на външните басейни. На територията на ресторанта гости по халати и / или бански костюми не се допускат.

ПОВЕДЕНИЕ

Очакваме всички гости да се държат по приятен и културен начин. ХОТЕЛЪТ има политика на нулева толерантност, в случаите на арогантно поведение, спрямо лица в очевидно нетрезво състояние или неадекватно такова под въздействие на психотронни и наркотични вещества, при което унищожава или заплашва здравословното състояние на гостите, причинява или заплашва да доведе до нарушение на обществения ред; отказва или не е в състояние да плати консумирани храни, напитки или услуги. Хотелът си запазва правото да санкционира гост или гости, които умишлено или по непредпазивост причиняват увреждане на хотела или обзавеждането. Ако тези щети се установят, след като гостът си е тръгнал, хотелът си запазва правото да се свърже с госта и / или туроператора, или други органи за по-нататъшна помощ.

Не се правят изключения! Хотелът си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, хотелът си запазва правото да прекрати престоя, без да носи отговорност за възстановяване или финансово обезщетение. Политиката на хотела е да не се дискриминира на основата на раса, цвят на кожата, националност, религия, пол, семейно положение, възраст, етнически произход или увреждане. От гостите и служителите се очаква да се придържат към тази политика и хотелът си запазва правото да изведе от хотела всяко лице или лица, извършили нарушения срещу тази политика. Гостите, използващи ругатни или обиден език, символи и жестове ще да бъдат помолени да напуснат хотела, без право на възстановяване на средствата.

ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШАТА БЕЗОПАСТНОСТ, МОЛЯ СЪОБРАЗЯВАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ОБЩИ ПРАВИЛА:

Деца под 12 годишна възраст трябва да бъдат придружени от възрастен. Децата не трябва да бъдат оставяни без надзор, освен в случаите, когато са поверени на грижите на детегледачка

Деца под 12-годишна възраст не се допускат самостоятелно до Ресторанта и трябва да бъдат придружени от отговорно лице.

Бягането и тичането по коридорите на хотелa е абсолютно забранено освен в екстремни ситуации.
Забранено е надвесването над парапетите по етажите както от деца, така и от възрастни.

Възрастните са длъжни да прочетат и да се запознаят с всички предупредителни знаци и табели, поставени за целта на всеки етаж от хотела.

Не се допускат деца под 16-годишна възраст да използват оборудването в сауната и парната баня.

Изрично се забранява тичането и бягането на територията на Релакс-центъра.

Забранява се и употребата на джакузи басейн от лица под 12 годишна възраст.

Забранява се и скачането в басейните.

Преди ползване на басейни и с цел запазване комфорта на всеки гост е задължително използването на душ и чехли, като помещенията за душ са разположени непосредствено до входа на зоната за свободен достъп на Релакс-центъра.

Поради естеството на настилката на територията на Релакс-центъра. и пространствата около басейните тя често е мокра. За целта са поставени предупредителни табели за Мокър под. Гостите, ползващи басейните и Релакс-центъра трябва внимателно да се запознаят с всички предупредителни табели и информация с цел избягването на инциденти.

Катеренето по оградите, столовете и масите не е препоръчително.

Всички гости е препоръчително да се съобразят с правилата, указанията и устните препоръки на персонала.

Ръководството си запазва правото да проверява багажа на гостите с цел избягването на кражби на хавлии, халати, предоставени за ползване от страна на гостите и налични в техните стаи / апартаменти.

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Домашни любимци не са разрешени в хотела

ПАРКИНГ

Хотелът предлага безплатен паркинг, като паркирането в него е в зависимост от наличността. Моля, имайте предвид, че хотелът не носи отговорност за щети или липси по автомобилите на клиентите си.

КАМЕРИЕРСКИ УСЛУГИ

Ако има поставена табелка „Не безпокойте“ до 14:00, стаята ще бъде почистена на следващия ден. Обслужват се стаи без тази табелка.

ИЗГУБЕНИ ВЕЩИ

Хотелът не носи отговорност за изгубени, повредени или откраднати лични вещи.

ОПЛАКВАНИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА СРЕДСТВА И ЩЕТИ

Всеки коментар или жалба по отношение на престоя трябва да се направи на рецепция на хотела или при Управителя на хотела така, че въпросът да бъде решен веднага. Хотелът носи и поема отговорност за госта по време на престоя му в хотела в рамките на застраховката включена в цената на нощувката му Хотелът не носи отговорност за неизпълнение, в случай, че споменатият отказ се дължи на фактор, извън юрисдикцията на ръководството. Хотелът си запазва правото да таксува гости за причиняване на щети, съзнателно причинени, по небрежност или непредпазливост. Ако щетите излезнат наяве, след като гостът е напуснал, хотелът си запазва правото да удържи такса от кредитната карта на госта, или да изпрати фактура за дължимата сумата по ремонта. Хотелът е предмет на законови проверки, включително, свързани с пожар, лицензиране, развлечения, здравеопазване, хигиена и безопасност. Всички условия се тълкуват в съответствие с българското законодателство.

Релаксцентър

Работното време на Релакс-центъра e от 09:00 до 19:00 часа. Резервации на масажи или други услуги се правят на място. Клиентите на хотела се възползват безплатно от: парна баня, сауна, ледено ведро, релакс зона с инфрачервени лежанки, джакузи (през лятото), открит (през лятото) и закрит минерален плувен басейн. Масажите и останалите процедури се заплащат допълнително. Предварителната резервация на тези услуги е препоръчителна, за да се избегне евентуално разочарование от липсата на свободни часове. Децата трябва да бъдат под постоянния надзор на поне един възрастен.

ПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Всички цени са в национална валута, която е български лев (BGN). Всички плащания се обработват в лева, както се изисква от закона. На рецепцията се приемат следните кредитни карти: Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard.

 

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ – НАВОДНЕНИЯ, ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ И ДР.

В случай на природно бедствие: Запазете спокойствие и следвайте инструкциите на персонала. Не изпадайте в паника. Останете на място, където и да сте. Повечето наранявания се случват, когато хората, които влизат или излизат от сградите. В случай на земетресение се скрийте. Ако сте вътре, застанете под бюрото или масата, срещу вътрешна стена или под вътрешна врата. Стойте далеч от стъкла, прозорци и външни врати. Ако сте навън, останете далеч от сгради, тротоари и електрически кабели. Персоналът на хотела ще ви покаже всички безопасни изходи. След това можете да излезете от сградата. В случай на земетресение не използва свещи, кибрит или открит пламък. Газовите инсталации може да са повредени и пламъкът да предизвика експлозии или пожари. Ако напуснете стаята си или сградата, бъдете сигурни, че хотелския персонал знае къде се намирате.

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ХОТЕЛА

В случай на нарушаване на правилата и политиката, управата на Семеен хотел Прим може да се прибегне до прекъсване на престоя веднага, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.

Семеен хотел Прим си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.